Heb de Here lief (230)


Er zijn wetten geschreven
en regels bedacht
en elke keer komt er een bij.
Ze zijn er niet zomaar
dus neem ze in acht,
ze zijn er voor jou en voor mij.
Bij rood moet je stoppen,
bij groen ga je door.
Een brandweer met zwaailicht
die mag altijd voor.

Maar de belangrijkste regel
en het grootste gebod
is niet door mensen geschreven
maar door de wijsheid van God.

Refrein:
Heb de Here lief
met je hart ziel en verstand.
En je naaste als je zelf
die zet je niet aan de kant.
Heb de Here lief
met je hart ziel en verstand.
En je naaste als je zelf
die zet je niet aan de kant.
Heb de Here lief.

Zou er nog honger
en armoede zijn,
oorlog of zinloos geweld.
Als iedereen zich houdt
aan dat ene gebod,
zich niet boven anderen stelt.
Dan was arm niet zo arm meer
en rijk minder rijk,
maar door deze gedachte
was ied'reen gelijk.

Want de belangrijkste regel
en het grootste gebod
is niet door mensen geschreven
maar door de wijsheid van God.

(Refrein)

 

Tekst & Muziek: Ben Ketting
2005 Unisong Music Publishers / Small Stone Media